Preparaty do dezynfekcji, które musi mieć salon kosmetyczny

Dezynfekcja (odkażanie) to niezbędny element pracy każdego kosmetologa. Ma ona na celu zmniejszenie ilości drobnoustrojów do ilości, która jest bezpieczna dla człowieka. Mamy tu na myśli różnego rodzaju wirusy, bakterie, które mogą spowodować zakażenie i wywołać choroby. Dezynfekcję można przeprowadzić za pomocą środków fizykalnych lub chemicznych. Kwestie dezynfekcji są regulowane prawnie przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady kosmetyczne, fryzjerskie i paznokciowe oraz wymogi Sanepidu.

Dbanie o czystość i sterylność skóry rąk jest podstawą w zachowaniu higieny podczas pracy z klientem. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno nam, jak i jemu.

Środki dezynfekcyjne

fot. Fotosmurf01/bigstockphoto.com

W jakie środki do dezynfekcji skóry powinien być wyposażony gabinet kosmetyczny?

Największą skuteczność przeciwbakteryjną zapewniają środki zawierające etanol (60-85%), izopropanol (60-80%) i n-propanol (60-80%). Etanol o większym stężeniu ma duże działanie przeciwwirusowe, a n-propanol – antybakteryjne. Preparaty zawierające oba te składniki mogą dawać efekt synergiczny. Jakie są inne substancje wchodzące w ich skład? Są to m.in.:

 • substancje kationowe (diglukonian chlorheksydyny),
 • kwasy organiczne (np. kwas undecylenowy),
 • związki amoniowe (np. chlorek bezyloalkiloamoniowy),
 • związki nadtlenkowe (np. nadtlenek wodoru).

Przykładowe produkty do dezynfekcji rąk:

 • Esept;
 • mydło MC 410;
 • mydło MC 420 antybakteryjne;
 • Skinsept;
 • Lotio Protect;
 • Impuls.

Europejska norma produktu do dezynfekcji rąk to: EN 1500 I EN 12791. Preparaty do dezynfekcji rąk traktowane są jako środki lecznicze i podlegają wpisowi do Rejestru produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Organem, który je rejestruje jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Tego typu preparaty mogą podrażniać lub wysuszać skórę rąk, należy więc pamiętać o jej odpowiedniej pielęgnacji. Dezynfekcję powinno poprzedzić higieniczne mycie rąk.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia produkty, które służą do dezynfekcji muszą posiadać opis, w którym znajdą się następujące informacje:

 • „karta charakterystyki” danego preparatu, w której znajdzie się opis jego sporządzania, informacje o zagrożeniach, sposobie bezpiecznego stosowania;
 • sposób dystrybucji „kart charakterystyki”, która uwzględnia specyfikację odbiorcy;
 • przypadki stosowania substancji lub preparatów niebezpiecznych, kiedy nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki.

Środki do dezynfekcji powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach – z czytelną etykietą i datą ważności. Po wygaśnięciu terminu ważności należy je wyrzucić. Podczas używania należy stosować się do wskazówek producenta i stosować polecane przez niego dawki. By zapewnić sobie i swojemu klientowi, jak największe bezpieczeństwo przy pracy należy pamiętać nie tylko o dezynfekcji rąk, ale również narzędzi i powierzchni w gabinecie kosmetycznym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.