Salony kometyczne muszą mieć kasy fiskalne

Prowadzenie salonu kosmetycznego, podobnie jak prowadzenie każdego rodzaju działalności gospodarczej, wiąże się z wieloma obowiązkami, wynikającymi na przykład z przepisów prawa podatkowego. Jednym z takich zobowiązań jest prowadzenie fiskalnej ewidencji obrotu.

Ogólna zasada wskazuje, że wszyscy podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów i/lub usług osobom fizycznym, osiągający w skali roku obroty powyżej dwudziestu tysięcy złotych (lub proporcjonalnie mniej w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku podatkowego), mają obowiązek stosowania rejestrujących kas fiskalnych*.

Kasa fiskalna

Minister Finansów wskazuje rodzaje sprzedaży/świadczonych usług, objęte rocznym limitem obrotu, zwolnione z obowiązku posiadania takich urządzeń. Do końca roku 2014 wszystkie salony kosmetyczne oraz salony (gabinety) medycyny estetycznej, na podstawie rozporządzenia z 2012 roku** były objęte rocznym limitem w wysokości wspomnianych dwudziestu tysięcy złotych, obliczanym proporcjonalnie do ilości dni prowadzonej działalności w danym roku podatkowym. Po przekroczeniu tego progu były zobowiązane do prowadzenia ewidencji z zastosowaniem kas fiskalnych.

Z początkiem 2015 roku (od 1 stycznia) zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie***, zgodnie z którym z dotychczasowej możliwości zwolnienia zostały wyłączone między innymi podmioty świadczące usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne. Oznacza to, że obecnie bez względu na osiągany poziom obrotu, każde świadczenie usług kosmetycznych, wykonane w salonie kosmetycznym lub poza nim (w zależności od rodzaju wykonywanych usług), musi zostać zewidencjonowane przy użyciu kasy fiskalnej. Na dostosowanie się do nowych przepisów salony kosmetyczne mają trzy miesiące – do 1 kwietnia 2015 roku. W tym czasie, oprócz zakupu urządzenia, muszą zgłosić je oraz miejsce jego użytkowania do właściwego Urzędu Skarbowego, dokonać jego fiskalizacji (zapisania do nieulotnej i niekasowalnej pamięci urządzenia NIP-u podatnika) i rejestracji. W przypadku niedostosowania się do obowiązujących przepisów naczelnik właściwego Urzędu Skarbowego lub organ kontroli skarbowej może nałożyć na podmiot prowadzący działalność dodatkowe zobowiązania podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.

Zakup i używanie kas fiskalnych przez salony kosmetyczne jest zatem koniecznością wynikającą z przepisów. Ze względu na określoną procedurę rejestracji urządzenia, warto zająć się tym jak najszybciej. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, istnieje możliwość odliczenia od podatku 90% kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących (w przypadku konieczności posiadania kilku urządzeń), nie większej jednak niż 700 zł****.

_______________
*Art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535).
**Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2012 poz. 1382) obowiązywało w latach 2013 – 2014.
***Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2014 poz. 1544).
****Art.. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.